IP训练营共1篇
帮你从0到1打造个人IP训练营-umsbox

帮你从0到1打造个人IP训练营

课程来自降龙老师的从0到1打造短视频个人IP专题课程。实战派讲师,核心能力一站式突破。塑造有价值有内容有情绪的个人IP。主要内容包括:强定位精准吸粉、差异化人设塑造、账号主页搭建、个人IP...